หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0971989955


นางณัฐปภัสร์ ชีวนาถพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
โทร : 0897992281
 
หัวหน้าส่วนราชการ