หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
 
ประชาชนชาวบ้านแป้งเป็นชาวลาวเวียงจันทร์ที่เคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มาตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน บ้านสามหมื่น บ้านฉางปูน และได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดคู , วัดกลางธนรินทร์ , วัดจินดามณี , วัดพุทธาราม บ้านแป้งมีสัญญลักษณ์เป็นป้อมแนวคูค่ายพม่าและทุ่งข้าว
 
 
ประชาชนตำบลบ้านแป้ง นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100 ประชากรตำบลบ้านแป้งเป็นชาวพุทธ จึงยังสามารถพบเห็นประเพณี การทำบุญ ตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม ประเพณีเวียนเทียนในวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา การถวายเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า