หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบพิมพ์ และเอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้ในสายอาชีพ (career path) [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือ การใช้งาน word 2007 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรฐานทางวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)     2