หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการ (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)