หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานไตรมาส แผนการใช้จ่่ายงบประมาณ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับรวม รายงานไตรมาส ตั้งแต่ 1 ต.ค.63- 31 มี.ค.64 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่่ายจากเงินรายรับ (ตามแผนรวม) ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ีรายจ่ายในการดำเนินงานตามแผนรวมแยกตามแผน ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานสถิติจังหวัด ปี พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)