หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
(แก้ไข) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 2 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศใช้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 154  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)