หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 126  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)