หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยที่ 2/2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2