หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 

 
หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก  
 

ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีคำสั่ง เรื่องการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
โดยห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ดังนี้
🔻หลักเกณฑ์การขอจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอให้นายอำเภอพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
🔻ตั้งแต่ 51 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 200 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ก่อนจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 15 วัน
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ และให้นายอำเภอแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาต่อไป
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
🔻กรณีเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น งานฌาปนกิจศพ แต่ต้องไม่เกิน 150 คน
-ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ โดยเร็วอย่างน้อยภายใน 24 ชม. ก่อนการจัดกิจกรรม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ให้ประเมินมาตรการที่ผู้จัดกิจกรรมเตรียมไว้ สำหรับป้องกันโรคฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานผลการประเมินมาตรการฯ และให้นายอำเภอเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรม โดยให้รายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อทราบต่อไป
-เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
📌📌 หมายเหตุ
-เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ สามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค สามารถแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงเวลา เพื่อให้ผู้จัดงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งสามารถเสนอให้มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราว และอาจดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน
-ให้หน่วยงานของรัฐ งดหรือเลื่อนการจัดการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ออกไป ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2564 เวลา 10.04 น. โดย คุณ พีรนุช กลิ่นแค

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-552
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
  จำนวนผู้เข้าชม 4,120,516 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
สายตรงนายก
โทร. 08-1849-7725
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10