หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
รายงานรับจ่ายและงบทดลองเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒) [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
รายงานรับจ่ายและงบทดลองเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 4 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
รายงานรับจ่ายและงบทดลองเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานรับจ่ายและงบทดลองเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้้ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด [ 26 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
โรคขาดสารไอโอดีน [ 22 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
รายงานรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
     
อบต.น้ำตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชมรมวัยใสตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
   
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 2184  ตอบ 0  
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 1956  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1226  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1898  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1833  ตอบ 1  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 1180  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]