หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้มีพนักพิง , ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก , โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยองเป็นนั่งราบ แบบราดน้ำ พร้อมติดตั้งราวจับให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ ตามโครงการสิงห์สร้างสุข ลุกนั่งสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-0446 สิงห์บุรี เลขครุภัณฑ์ 011-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ และ โต๊ะทำงาน) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำบาดาล พร้อมเปลี่ยนสารกรอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำบาดาล พร้อมเปลี่ยนสารกรอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33