หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สองน่องท่องเมืองพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สองน่องท่องเมืองพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สองน่องท่องเมืองพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดตั้งเวที ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลการจัดกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]

  (1)     2      3