หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 สห.2029 บางจิก - บางชัน (สห.ถ.23001) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,180 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตกแต่งสถานที่ และของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต หมู่ที่ 6 สห 4003 บางชัน - บ้านกล้วย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านนางสาวลมูล มนีรัตน์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จากคลองชลประทาน ถึงหน้าบ้านนายพิชัย พันธุ์ประดิษฐ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มจากศาลหลวงตาคู ถึงถนนสายเอเชีย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31