หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้าย ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างผู้ช่วยในการซ่อมแซม ฯ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายบ้าน ฯ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5