หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อถังขยะสีแดงเพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำเจลล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๖๑ สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4