หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตกแต่งสถานที่สำหรับลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จุดดวงประทีป ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับตกแต่งเวทีและสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จุดดวงประทีป ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จุดดวงประทีป ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ และไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิขกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จุดดวงประทีป ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง จุดดวงประทีป ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ (One Stop Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]จัดซื้อรถกระเช้า ขนาด 6 ล้อ [ 20 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40