หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อตามดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อdkijkkk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างดำเนินการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23