หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
 
นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
'' ชุมชนพอเพียง
พัฒนาเศรษฐกิจยั่งยืน
สร้างคุณค่าการท่องเที่ยว ''
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
นางกาญจนา สุขผล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
วัดกลางธนรินทร์ ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในตำบลบ้านแป้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแป้ง
ปลาส้มฟัก ของดีบ้านแป้ง
อาชีพที่สร้างรายได้แก่ประชาชนตำบลบ้านแป้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
1
2
3
4
5
 
// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ริมถนนสิงห์บุรี-วัดตราชู ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี ไปทางทิศเหนือระยะทาง 2 กิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอพรหมบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ 17 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6.7 ตารางกิโลเมตร
 
 
ประชากร ทั้งสิ้น 780 ครัวเรือน จำนวน 2,322 คน ประกอบด้วย
  ชาย จำนวน 1,084 คน คิดเป็นร้อยละ 46.68
  หญิง จำนวน 1,238 คน คิดเป็นร้อยละ 53.32
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 346.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา คลองชลประทาน มหาราชและคลองบางชันไหลผ่าน พื้นที่โดยทั่วไปเหมาะแก่ ่การเกษตรกรรม
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
  เกษตรกร รับจ้างทั่วไป
  อุตสาหกรรมครัวเรือน ค้าขาย