// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ [ 28 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนย้าย ตำแหน่ง ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ( [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล [ 21 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แบบรายงาน สข.ร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ [ 4 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (เดือนตุล [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 23 
รายงาน สขร.1 เดือน มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) [ 9 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 35 
แบบรายงาน สข.ร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้า [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.1-2) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 57 
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.6) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 137 
ผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบผด.5) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
     
อบต.โพธิ์ชัย สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี2559 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บางมัญ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแป้ง ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 400  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1281  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1213  ตอบ 1  
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 1119  ตอบ 0  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 479  ตอบ 0  
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หรือเปล่า (4 ก.พ. 2556)    อ่าน 2138  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1567  ตอบ 0  
     
อบต.ค่ายบางระจัน งานวิ่ง (24 มิ.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 มิ.ย. 2560)    อ่าน 52  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การจ้างที่ปรึกษา (5 มิ.ย. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/๗๙๙ การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ [ 27 ก.ค. 2559 ]   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  [ 7 มิ.ย. 2559 ]   
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาค [ 29 มิ.ย. 2559 ]   
 
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว3573  [ 27 มิ.ย. 2560 ]


 
 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-522
  จำนวนผู้เข้าชม 755,520 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com