// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
แบบรายงาน สข.ร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ [ 4 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (เดือนตุล [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
รายงาน สขร.1 เดือน มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) [ 9 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
แบบรายงาน สข.ร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้า [ 7 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.1-2) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.6) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 128 
ผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 52 
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบผด.5) [ 26 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 59 
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 10 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
ประกาศแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559 -2561 [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 61 
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 8 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 124 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 [ 6 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 119 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 58 
     
ทต.พรหมบุรี ประกาศสอบราคา [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างาม เวทีที่ 1 การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างาม ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบ [ 25 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 390  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1274  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1205  ตอบ 1  
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 1113  ตอบ 0  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 475  ตอบ 0  
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หรือเปล่า (4 ก.พ. 2556)    อ่าน 2130  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1551  ตอบ 0  
     
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (17 เม.ย. 2560)    อ่าน 12464  ตอบ 76
อบต.โพกรวม การปรับผู้รับจ้างผิดสัญญา (11 เม.ย. 2560)    อ่าน 42  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/๗๙๙ การดำเนินการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ [ 27 ก.ค. 2559 ]   
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  [ 7 มิ.ย. 2559 ]   
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาค [ 29 มิ.ย. 2559 ]   
395/2558 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  [ 18 ก.ย. 2558 ]   
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 (เอกสารโครงการ,แบบต [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่างเคร่งครัด  [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาค [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
 
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1042  [ 25 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1041  [ 25 พ.ค. 2560 ]


 
 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-522
  จำนวนผู้เข้าชม 695,068 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com