// ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ //
 
 
 
     
ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 3 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 7 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
รายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) แนบท้ายประกาศ [ 1 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้ [ 1 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 13 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ [ 28 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รับโอนย้าย ตำแหน่ง ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ( [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแล [ 21 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
รายงาน สข.ร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 29 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
แบบรายงาน สข.ร.๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ [ 4 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 (เดือนตุล [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 27 
รายงาน สขร.1 เดือน มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 28 
รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) [ 9 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 40 
แบบรายงาน สข.ร 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
     
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางแสวง ด้วงอิ่ม [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นายพิเชษฐ เอี่ยมเอี้ยง [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ชี้แจงการแก้ไขปัญหา นางประทุม ปะทะมะเทศ [ 21 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
วัดกลางธนรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป้ง
 
 
 
     
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 412  ตอบ 0  
ขออนุญาตแนะนำ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 1290  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 1228  ตอบ 1  
จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษที่ดีต้องสร้างความซาบซึ้งตั้งแต่ครังแรก (1 ก.ย. 2557)    อ่าน 1126  ตอบ 0  
ดีทอกซ์เพื่อสุขภาพ บำบัดโรคร้าย (11 พ.ย. 2556)    อ่าน 486  ตอบ 0  
รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หรือเปล่า (4 ก.พ. 2556)    อ่าน 2144  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 มิ.ย. 2555)    อ่าน 1581  ตอบ 0  
     
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (15 ส.ค. 2560)    อ่าน 12640  ตอบ 78
อบต.โพสังโฆ ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (3 ก.ค. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
สห 0023.3/129 ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.พ. 2560 ]   
สห 0023.3/985 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  [ 30 ธ.ค. 2559 ]   
ที่ สห 0023.3/ว 4579 ลงวันที่ 9 พ.ย. 59 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหา... [ 10 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4474 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระ...  [ 4 พ.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 4160 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม  [ 15 ต.ค. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3897 ยกเลิกการประชุม  [ 29 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.3/ว 3885 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  [ 28 ก.ย. 2559 ]   
สห 0023.1/3016 การจัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ค. 2559 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/8686-8699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1633 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ส.ค. 2560 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.5/ว1645  [ 18 ส.ค. 2560 ]


 
 
 
 
 

ปลาส้มฟัก  

เครื่องดื่มสมุนไพร (แม่กิมเฮง)  

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านแป้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2555
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
  โทรศัพท์ : 036-510-551 โทรสาร : 036-510-522
  จำนวนผู้เข้าชม 850,091 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2555
  จัดทำ โดย : NAXsolution.com